Converter ng Unit , Unit Conversion
unit conversion:
  foreign exchange rate, pera, Forex
  BMI calculator(kg/cm)
  BMI calculator(pound/paa)
  haba ng conversion
  timbang mass conversion
  Dami-convert ng mga
  temperatura conversion
  Lugar ng Conversion
  presyon ng conversion
  lakas ng conversion
  Convert ng Power
  lakas ng conversion
  Convert ng Oras
  Convert Angle
  Convert ng gasolina Consumption
  bilang ng conversion
  bilis ng conversion
  kakapalan ng conversion
  Convert ng Electric Kasalukuyang
timbang mass conversion

Mula:


Upang:


Resulta:

timbang mass conversion,Weight_Mass Conversion:
kilogram [kg]   , tonelada [t]   , gramo [g]   , karat [ct]   , libra (US, UK) [lb,lbs]   , libra(barya,mahalagang mga metal)   , onsa [oz]   , onsa(barya)   , tonelada, ang haba (UK)   , tonelada, maikling (US)   , grain   , cental   , hundredweight (US)   , hundredweight (UK)   , slug (g-pound)   , bato   , Earth mass   , solar mass   ,

haba ng conversion,Length Conversion:
metro [m]   , kilometro [km]   , hektometro [hm]   , desimetro [dm]   , sentimetro [cm]   , milimetro [mm]   , mikron [um]   , nanometer [nm]   , picometer [pm]   , angstrom [A]   , dali [in]   , paa (US) [ft]   , bakuran [yd]   , milya(internasyonal)[mi]   , ikaw(=mil)   , mil   , nauukol sa dagat milya   , nauukol sa dagat milya(UK)   , em (payka)(=1/6 dali)   , parsec [pc]   , kamay   , pang-astronomya yunit   , liwanag taon   , barleycorn(=1/3 dali)   , cable(marine unit)   , kadena   , ell (UK tela yunit)   , arukin ang lalim [fath]   , furlong   ,

Dami-convert ng mga,Volume Conversion:
litro [l,L]   , litro (1901-1964)   , desimetro kubiko[dm^3]   , kubiko dekametro[dam^3]   , metro kubiko [m^3]   , desilitro   , centiliter   , sentimetro kubiko[cm^3]   , milliliter   , kubiko milimetro[mm^3]   , acre paa   , kubiko bakuran [yd^3]   , kubiko paa [ft^3]   , kubiko pulgada[in^3]   , galon (UK)   , galon (US tuyo)   , galon(US)   , pampulitika(langis)   , pampulitika (UK)   , pampulitika (US)   , fluid onsa (UK)   , fluid onsa (US)   , pinta (UK)   , pinta (US tuyo)   , pinta (US)   , quart (UK)   , quart (US tuyo)   , quart (US)   , tasa (US)   , tasa (sukatan)   , tasa (UK)   , mesa na kutsara (US)   , mesa na kutsara(sukatan)   , mesa na kutsara (UK)   , tsaa kutsara (US)   , tsaa kutsara (sukatan)   , tsaa kutsara (UK)   ,

temperatura conversion,Temperature Conversion:
Sentigrado [°C]   , Parenhayt [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,

Lugar ng Conversion,Area Conversion:
square meter   , parisukat kilometro   , ektarya [ha]   , are   , parisukat sentimetro[cm^2]   , parisukat milimetro   , acre [ac]   , parisukat milya   , parisukat bakuran   , isang talampakang parisukat(US,UK)   , isang talampakang parisukat(US survey)   , isang pulgadang kuwadrado   , parisukat pangarera   , pabilog na pulgada   , rood   , nayon(township)   ,

presyon ng conversion,Pressure Conversion:
pascal [Pa]   , kilopascal [kPa]   , hectopascal [hPa]   , meganewton/parisukat milimetro   , meganewton/square meter   , kilonewton/parisukat milimetro   , kilonewton/square meter   , newton/parisukat milimetro   , newton/parisukat sentimetro   , newton/square meter   , bar   , millibar   , kilo ng lakas/parisukat sentimetro   , kilo ng lakas/square meter   , tonelada/parisukat sentimetro   , tonelada/square meter   , tonelada(UK)/isang talampakang parisukat   , tonelada(UK)/isang pulgadang kuwadrado   , tonelada(US)/isang talampakang parisukat   , tonelada(US)/isang pulgadang kuwadrado   , libra/isang pulgadang kuwadrado   , libra/isang talampakang parisukat   , sentimetro ng mercury   , milimetro ng mercury   , dali ng mercury   , metro ng tubig   , sentimetro tubig   , milimetro ng tubig   , paanan ng tubig   , dali ng tubig   , poundal/isang talampakang parisukat   , kip-force/isang pulgadang kuwadrado   , torr (mm Hg 0°C)   , kapaligiran [atm]   ,

lakas ng conversion,Energy Conversion:
dyul [J]   , gigajoule [GJ]   , megajoule [MJ]   , kilojoule [kJ]   , wat ikalawang [Ws]   , kilowat oras [kWh]   , wat na oras [Wh]   , newton metro [Nm]   , calorie (IT)   , calorie (th)   , calorie (mean)   , calorie (15C)   , calorie (20C)   , calorie(nutritional)   , kilocalorie (IT)   , kilocalorie (th)   , Btu (th)   , Btu (mean)   , tsentigreit init yunit   , elektron bolta [eV]   , lakas-kabayo oras   , kilogram metro   , paa-libra [ft.lbf]   , dali-libra [in.lbf]   , therm   , erg   , paa poundal   ,

Convert ng Power,Power Conversion:
wat [W]   , gigawatt [GW]   , megawat [MW]   , kilowat [kW]   , dyul/oras na   , dyul/minuto   , dyul/ikalawang   , calorie (th)/oras na   , calorie(th)/minuto   , calorie(th)/ikalawang   , kilocalorie(th)/oras na   , kilocalorie(th)/minuto   , kilogram metro/oras na   , kilogram metro/minuto   , paa-libra/minuto   , paa-libra/ikalawang   , lakas-kabayo(electric)   , lakas-kabayo(internasyonal)   , lakas-kabayo (tubig)   , lakas-kabayo (sukatan)   , btu/oras   , Btu/minuto   , Btu/ikalawang   ,

lakas ng conversion,Force Conversion:
newton [N]   , meganewton [MN]   , kilonewton [kN]   , sthene (=kN)   , dyne   , tonelada ng lakas   , tonelada ng lakas (UK)   , tonelada ng lakas (US)   , kilo ng lakas   , kalahating kilong lakas   , kip   , poundal   ,

Convert ng Oras,Time Conversion:
ikalawang [s]   , femtosecond [fs]   , picosecond [ps]   , nanosecond [ns]   , mikrosekond [us]   , millisecond [ms]   , minuto [min]   , oras na [h]   , araw [d]   , linggo   , buwan   , synodic buwan   , taon [y]   , taon ng bituin   , Julian taon   , taong bisyesto   , tropikal taon   , dalawang linggo   , sanlibong taon   , siglo   , dekada   , shake   ,

Convert Angle,Angle Conversion:
bilog   , antas / digri   , gon   , Grad   , mil (Nato)   , mil (Unyong Sobyet)   , mil (Sweden)   , arc minuto   , arc ikalawang   , radyan   , rebolusyon   , turn   , oktante   , kuwadrante   , sekstant   , sign   ,

Convert ng gasolina Consumption,Fuel_Consumption Conversion:
galon (UK)/100 milya   , galon (US)/100 milya   , kilometro/litro (km/l)   , litro / 100 kilometro   , litro/metro   , milya/galon (UK)(mpg)   , milya/galon (US)(mpg)   ,

bilang ng conversion,Number Conversion:
byte   , bit   , kilobit [Kb]   , kilobyte [KB]   , megabit [Mb]   , megabyte [MB]   , gigabit [Gb]   , gigabyte [GB]   , terabit [Tb]   , terabyte [TB]   , petabit [Pb]   , petabyte [PB]   , exabit [Eb]   , exabyte [EB]   ,

bilis ng conversion,Speed Conversion:
metro/ikalawang [m/s]   , metro/minuto   , metro/oras na   , sentimetro/ikalawang   , sentimetro/minuto   , kilometro/ikalawang   , kilometro/oras na   , milya/ikalawang   , milya/minuto   , milya/oras na   , dali/ikalawang   , dali/minuto   , paa/ikalawang   , paa/minuto   , paa/oras na   , bakuran/ikalawang   , bakuran/minuto   , bakuran/oras na   , magkabuhul-buhol   , nauukol sa dagat milya/oras na   , Mach numero   , bilis ng liwanag   ,

kakapalan ng conversion,Density Conversion:
gramo/sentimetro kubiko   , gramo/litro   , gramo/milliliter   , kilogram/metro kubiko   , kilogram/litro   , megagram/metro kubiko   , miligram/milliliter   , miligram/litro   , onsa/kubiko pulgada   , onsa/galon (UK)   , onsa/galon (US)   , libra/kubiko pulgada   , libra/kubiko paa   , libra/galon (UK)   , libra/galon (US)   , butil/galon (UK)   , butil/galon (US)   , tonelada/metro kubiko   , tonelada(UK)/kubiko bakuran   , tonelada(US)/kubiko bakuran   , slug/kubiko paa   ,

Convert ng Electric Kasalukuyang,Electric_Current Conversion:
ampere [A]   , teraampere   , gigaampere   , megaampere   , kiloampere [ka]   , milliampere [ma]   , milliamp   , microampere   , nanoampere   , picoampere   , abampere [abA]   , bolta/oum   , wat/bolta   , coulomb/ikalawang   , siemens bolta   , weber/henry   , biot [Bi]   , EMU of current   , ESU of current   , franklin/ikalawang   , gaussian electric kasalukuyang   , gilbert [Gi]   , statampere [stA]   ,


i-install ang libreng unit conversion!

I-install ang libreng unit conversion:
Pumili ng Kulay:
Mula:
Upang:
Resulta:
timbang mass conversion

Converter ng Unit , Unit Conversion:
 • timbang mass conversion,Converter ng Unit , Unit Conversion
  timbang mass conversion,Converter ng Unit , Unit Conversion Converter ng Unit , Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • Converter ng Unit , Unit Conversion
  timbang mass conversion,Weight_Mass Conversion: kilogram [kg] , tonelada [t] Converter ng Unit , Unit Conversion: unit conversion ©2005-2009 | Currency Exchange Rate |
 • Convert ng to atomic mass unit - Conversion of Measurement . . .
  Do a quick conversion: 1 nanograms = 6 0229552894949E+14 atomic mass units using the online calculator for metric conversions
 • Mass Conversion - Online Unit Converter
  Main Page Factors Main Page Online Unit Converter Conversion Factors Search Resources License Contact Deutsch Español Mass Conversions All Mass Conversions Convert from unit: To unit: Sort: Logical groups ng ounce oz pennyweight dwt petagram Pg picogram pg pound lb poundal
 • Mass Conversion - Unit Converter
  The base unit of mass is the kilogram At first, the kilogram was to be defined as the mass of a cubic decimetre of water In 1889, the first General Conference on Weights and Measures ratified the prototype kilogram and defined the unit as a unit of mass equal to the mass of the prototype kilogram, which corresponds to a litre of pure water at
 • Convert ng to mg - Weight Mass Conversions
  Task: Convert 750,000 nanograms to milligrams (show work) Formula: ng ÷ 1,000,000 = mg Calculations: 750,000 ng ÷ 1,000,000 = 0 75 mg Result: 750,000 ng is equal to 0 75 mg Conversion Table For quick reference purposes, below is a conversion table that you can use to convert from ng to mg
 • Mass Conversion - Online Unit Converter
  Main Page Factors Main Page Online Unit Converter Conversion Factors Search Resources License Contact Deutsch Español Mass Conversions All Mass Conversions Convert from unit: To unit: Sort: Alphabetical Order ng picogram pg femtogram fg attogram ag quintal q dyne dyn dalton
 • Unit Converter | Converter | Unit Conversion
  Unit converter converts the different units of measurement for the same quantity through multiplicative conversion factors which changes the units of a measured quantity without altering its value unitsconverters com assists you with the same technique assuring accurate conversions with formulae associated with it
 • Weight and Mass Conversion - FREE Unit Converter
  Download Weight and Mass Unit Converter our powerful software utility that helps you make easy conversion between more than 2,100 various units of measure in more than 70 categories Discover a universal assistant for all of your unit conversion needs - download the free demo version right away!
 • Conversion Calculator
  Conversion Calculator Use this Conversion Calculator to convert between commonly used units Select the current unit in the left column, the desired unit in the right column, and enter a value in the left column to generate the resulting conversion A full list of unit conversions is available at unitconverters net

unit conversion ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs